dinh nghia

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Permission Definition Order - Thứ tự định nghĩa quyền XenForo 2 2.0.0

    [OzzModz] Permission Definition Order - Thứ tự định nghĩa quyền XenForo 2 2.0.0 Addon này sẽ cho phép các nhà phát triển dễ dàng thiết lập thứ tự các quyền đối với addon của họ. Yêu cầu: XenForo 2.0.0+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom