direct message phishing detect

  1. PVS

    Addon 2x Direct message phishing detect - Phát hiện lừa đảo qua tin nhắn trực tiếp cho XenForo 2 1.0

    Direct message phishing detect - Phát hiện lừa đảo qua tin nhắn trực tiếp cho XenForo 2 1.0 Thông báo cho nhân viên về các tin nhắn trực tiếp có thể là các nỗ lực lừa đảo. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng directmessagephishingdetect_ để thuận tiện cho bạn. Hỏi và đáp: Q: Add-on...
Top Bottom