discord

 1. PVS

  Addon 2x [NixFifty] Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.8.3

  [NixFifty] Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.8.3 Add-on này không được liên kết với XenForo Ltd. Tích hợp Discord cho phép bạn thiết lập kết nối và quản lý máy chủ Discord của mình từ Admin Control Panel XenForo. Đây là bản nâng cấp miễn phí nếu bạn đã sở hữu giấy phép hoạt...
 2. PVS

  Addon 2x [NixFifty] Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.7.8

  [NixFifty] Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.7.8 Add-on này không được liên kết với XenForo Ltd. Tích hợp Discord cho phép bạn thiết lập kết nối và quản lý máy chủ Discord của mình từ Admin Control Panel XenForo. Đây là bản nâng cấp miễn phí nếu bạn đã sở hữu giấy phép...
 3. PVS

  Tutorial 2x Discord Chatbox - Thêm Chatbox Discord cho XenForo 2.2

  Discord Chatbox - Thêm Chatbox Discord cho XenForo 2.2 Đây là một addon miễn phí được cung cấp bởi Widget Bot, cung cấp giải pháp widget miễn phí với tùy chọn nâng cấp lên các gói khác nhau để nhận được nhiều ưu đãi cao cấp hơn. Vui lòng kiểm tra https://widgetbot.io để biết thêm chi tiết. Tôi...
 4. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2 2.1.1.9

  XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2 2.1.1.9 Addon này tích hợp máy chủ Discord với các diễn đàn XenForo của bạn. Nó cho phép bạn gán vai trò trên máy chủ Discord của mình dựa trên các nhóm người dùng trong XenForo, cũng như gửi tin nhắn trực tiếp từ XenForo đến máy...
 5. PVS

  Addon 2x Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.6.0

  Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.6.0 Add-on này không được liên kết với XenForo Ltd. Tích hợp Discord cho phép bạn thiết lập kết nối và quản lý máy chủ Discord của mình từ Admin Control Panel XenForo. Đây là bản nâng cấp miễn phí nếu bạn đã sở hữu giấy phép hoạt động cho...
 6. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2 2.1.1.7

  XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2 2.1.1.7 Addon này tích hợp máy chủ Discord với các diễn đàn XenForo của bạn. Nó cho phép bạn gán vai trò trên máy chủ Discord của mình dựa trên các nhóm người dùng trong XenForo, cũng như gửi tin nhắn trực tiếp từ XenForo đến máy...
 7. PVS

  Addon 2x [NixFifty] Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.5.7

  [NixFifty] Discord Integration - Tích hợp Discord cho XenForo 2 2.5.7 Add-on này không được liên kết với XenForo Ltd. Tích hợp Discord cho phép bạn thiết lập kết nối và quản lý máy chủ Discord của mình từ Admin Control Panel XenForo. Đây là bản nâng cấp miễn phí nếu bạn đã sở hữu giấy phép...
 8. PVS

  Styles 2x Discord Theme - Style Discord cho XenForo 2

  Discord Theme - Style Discord cho XenForo 2 1.01 Giao diện với màu sắc của Discord. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2

  XF2 [8WR] Discord Integration - Tích hợp Discord vào XenForo 2 2.1.0.8 Addon này tích hợp máy chủ Discord với các diễn đàn XenForo của bạn. Nó cho phép bạn gán vai trò trên máy chủ Discord của mình dựa trên các nhóm người dùng trong XenForo, cũng như gửi tin nhắn trực tiếp từ XenForo đến máy...
 10. PVS

  Addon 2x Discord Widget - Thêm widget Discord cho XenForo 2

  Discord Widget - Thêm widget Discord cho XenForo 2 2.2.3 Add-on này cho phép bạn thêm widget discord server vào sidebar có các kênh và người dùng trực tuyến. Nó thậm chí được thiết kế để phù hợp với style hiện tại của bạn. Có một số lượng lớn các tùy chọn để tùy chỉnh các widget discord...
 11. PVS

  Addon Discord Widget - Thêm widget Discord vào XenForo

  Discord Widget - Thêm widget Discord vào XenForo 1.0.2 Thư viện của bên thứ ba Add-on này sử dụng discord-widget từ Resting Coder. Addon này làm gì? Add-on này cho phép bạn thêm widget discord server vào sidebar forum list của bạn có các kênh và người dùng trực tuyến. Có một số lượng lớn...
Top Bottom