divi extras

  1. M

    Divi Extras 1.1.8 – Extra Theme Blog Modules Added To Divi Builder

    Divi Extras bao gồm bảy mô-đun mới mở rộng khả năng bố trí của Divi Builder. Các mô-đun này giống như “mã ngắn trên steroid” bổ sung các thiết kế và bố cục hoàn toàn tùy chỉnh, độc đáo vào bài đăng của bạn. Kết quả là trải nghiệm Chủ đề Divi cao cấp trong khuôn khổ Extra — một nền tảng mở để...
Top Bottom