dkim

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Cấu hình bản ghi SPF, DKIM, DMARC nâng cấp bảo mật G Suite

    Chào mọi người, ở phần trước mình đã giới thiệu sơ qua về SPF, DKIM, DMARC bạn có thể xem lại tại đây. Hôm nay mình xin hướng dẫn cấu hình bản ghi SPF, DKIM, DMARC để nâng cấp bảo mật G Suite. Nhằm nâng cấp bảo mật của hệ thống Google Apps / G Suite trước các tình trạng email nặc danh...
  2. airhost.vn

    Hướng dẫn Giới thiệu chung về SPF, DKIM, DMARC

    1. Record SPF: Là một cách thức để xác nhận một email server có được phép gửi email dưới tên một domain nào đó không. Chẳng hạn như muốn email từ domain @123host.site chỉ có giá trị khi gửi từ địa chỉ IP 61.14.232.122, còn các mail server có IP khác đều là giả mạo và không được phép thì SPF sẽ...
Top Bottom