dns

 1. airhost.vn

  Hướng dẫn Giới thiệu về các loại DNS record

  Để có thể khai báo cũng như hiểu rõ hơn về các record trong DNS. Hôm nay mình xin viết bài giới thiệu về các loại Resource hay sử dụng. A/Khái niệm về Resource Record: Domain Name System DNS: là một cơ sở dữ liệu phân tán, phân cấp, và dự phòng cho các thông tin liên quan đến tên miền, địa chỉ...
 2. PVS

  Hướng dẫn Cấu hình DNS cho domain

  Hướng dẫn cấu hình DNS cho domain Cấu hình DNS cho domain để nó có thể liên kết được với server hoặc hosting của mình. DNS là gì? DNS được viết tắt là Domain Name System được dùng để diễn dịch (ánh xạ) tên miền thành địa chỉ IP. Tức là khi bạn muốn truy cập vào một máy chủ nào đó, chúng ta...
 3. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu và hướng dẫn cài CloudFlare cho website

  Tìm hiểu và hướng dẫn cài CloudFlare cho website Có thể bạn đã từng nghe nhiều về CloudFlare nhưng chưa biết làm thế nào để cài đặt nó cho website của mình? Ở bài này mình sẽ giúp bạn cách cài đặt CloudFlare chi tiết vào website. Trước khi cài đặt, cũng thật tốt nếu chúng ta hiểu nó là cái gì...
Top Bottom