do hoa

  1. PVS

    Tìm hiểu Canvas để vẽ các đối tượng đồ họa trong HTML5

    Tìm hiểu Canvas để vẽ các đối tượng đồ họa trong HTML5 Thẻ <canvas> sử dụng để vẽ các thành phần đồ họa từ đơn giản như các đường đến các đồ họa phức tạp. <canvas> chỉ có chức năng chứa các đối tượng đồ họa. Bạn bắt buộc phải sử dụng JavaScript để vẽ. Phần tử <canvas> có cú pháp dạng: <canvas...
Top Bottom