doan trich

 1. PVS

  Addon 2x [cXF] Thread snippet - Đoạn trích chủ đề XenForo 2 1.1.4

  [cXF] Thread snippet - Đoạn trích chủ đề XenForo 2 1.1.4 Hiển thị đoạn trích chủ đề hoặc bản xem trước chủ đề trên trang forum view và what's new với một số tính năng bổ sung. Tính năng: hiển thị đoạn trích chủ đề trong danh sách chủ đề của forum view hiển thị đoạn trích chủ đề trên trang...
 2. PVS

  Addon 2x [cXF] Thread snippet - Đoạn trích chủ đề XenForo 2 1.1.1

  [cXF] Thread snippet - Đoạn trích chủ đề XenForo 2 1.1.1 Hiển thị đoạn trích chủ đề hoặc bản xem trước chủ đề trên trang forum view và what's new với một số tính năng bổ sung. Tính năng: hiển thị đoạn trích chủ đề trong danh sách chủ đề của forum view hiển thị đoạn trích chủ đề trên trang...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Snippet Stop Tag - Thẻ dừng đoạn trích XenForo 2.2 1.0.0

  [OzzModz] Snippet Stop Tag - Thẻ dừng đoạn trích XenForo 2.2 1.0.0 Ngắt chuỗi đã lọc bằng hàm templater snippet() với BBCode đặc biệt hoặc các từ dừng được chỉ định. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top