doctreat

  1. M

    Doctreat 1.4.7 – Doctors Directory WordPress Theme

    “ Doctreat ” có nghĩa là “điều trị” hoặc “chữa khỏi” trong tiếng Latinh. Nó là một từ tiếng Anh được hình thành bằng cách kết hợp hai từ khác: “Bác sĩ” và “Điều trị”. Do đó, nó có nghĩa là “phương pháp chữa bệnh cho bác sĩ”, sau đó dễ dàng được nhiều người công nhận là một ý tưởng hay – cho dù...
Top Bottom