doi tac

 1. PVS

  Addon 2x Ultimate Partner Logo - Logo đối tác cho XenForo 2 1.1

  Ultimate Partner Logo - Logo đối tác cho XenForo 2 1.1 Bạn có nhiều đối tác cần hiển thị trên bảng của bạn không? Plugin này là dành cho bạn! Dễ dàng cài đặt và quản lý nhanh chóng. Dưới đây là một số tùy chọn bạn sẽ nhận được khi sử dụng plugin này: tốc độ trượt số lượng đối tác để hiển thị...
 2. PVS

  Addon 2x Partner Widget in SideBar - Thêm widget Partner vào Sidebar cho XenForo 2

  Partner Widget in SideBar - Thêm widget Partner vào Sidebar cho XenForo 2 1.0.0 Add-on này sẽ thêm widget Partner vào Sidebar cho XenForo 2. Demo Options Có thể chọn banner hoặc văn bản và biểu tượng cho partners Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon Partners (or sponsors) - Đối tác (hoặc nhà tài trợ)

  Partners (or sponsors) - Đối tác (hoặc nhà tài trợ) 2.1.0 Add-on cho phép bạn hiển thị một block bên dưới các diễn đàn với các liên kết đến đối tác. Tất nhiên, bạn có thể sử dụng nó cho mục đích khác. (Nhà tài trợ) Tùy chọn chung: (cho forum list & chế độ sidebar) Kích hoạt/Vô hiệu hóa add-on...
Top Bottom