dom

 1. PVS

  Cách tạo ra các hiệu ứng chuyển động phần tử DOM HTML trong jQuery

  Cách tạo ra các hiệu ứng chuyển động phần tử DOM HTML trong jQuery Như đã đề cập ở tiêu đề, để tạo ra được các hiệu ứng chuyển động phần tử chúng ta sẽ dùng đến phương thức animate(). Phương thức animate() giúp bạn tạo ra các hiệu ứng động bằng cách thay đổi các thuộc tính của phần tử từ giá...
 2. PVS

  Cách dùng jQuery để ẩn hiện phần tử HTML DOM có kèm hiệu ứng

  Cách dùng jQuery để ẩn hiện phần tử HTML DOM có kèm hiệu ứng Trong jQuery có các phương thức như hide(), show(), toggle(), fadeToggle(), slideToggle(). Những phương thức này có chức năng ẩn hiện phần tử có kèm hiệu ứng. Hiệu ứng Hide/Show jQuery có một số hiệu ứng động rất dễ để sử dụng. Trong...
 3. PVS

  Tìm hiểu các phương thức loại bỏ phần tử khỏi DOM HTML của jQuery

  Tìm hiểu các phương thức loại bỏ phần tử khỏi DOM HTML của jQuery Trong jQuery có vài phương thức để loại bỏ phần tử trong DOM như: .empty(), .remove(), .detach() .empty() : phương thức này loại bỏ tất cả các phần tử con của phần tử chọn được. .remove() : loại bỏ các phần tử chọn được...
 4. PVS

  Sử dụng các hàm trong jQuery để lựa chọn phần tử trong DOM

  Sử dụng các hàm trong jQuery để lựa chọn phần tử trong DOM Ở đây chúng ta sẽ xem sự di chuyển trong DOM, đưa ra sự lựa chọn căn cứ theo phần tử đang chọn như phần tử cha, con ...Xem các hàm sau (DOM tree giống cây phả hệ): .parent() lấy phần tử cha trực tiếp của phần tử. .parents() lấy phần tử...
 5. PVS

  Cách tạo ra các đối tượng chuyển động bằng JavaScript

  Cách tạo ra các đối tượng chuyển động bằng JavaScript Chắc hẳn các bạn cũng đã biết DOM qua những bài trước và bạn cũng đã biết cách chọn một phần tử DOM, bây giờ chúng ta tạo ra sự chuyển động cho nó. Bắt đầu bạn thử tạo một hình vuông và cho nó di chuyển bằng cách sử dụng JS. <style>...
 6. PVS

  Cách dùng JavaScript để cập nhật thuộc tính phần tử Dom

  Cách dùng JavaScript để cập nhật thuộc tính phần tử Dom Thay đổi thuộc tính phần tử trong DOM Khi bạn đã lựa chọn được phần tử trong DOM, bạn có thể thay đổi thuộc tính liên quan đến phần tử, ví dụ thay đổi nội dung bằng thuộc tính innerHTML. Ví dụ: phần tử HTML <img> như đã biết có thuộc tính...
 7. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu về Javascript và HTML DOM

  Tìm hiểu về Javascript và HTML DOM Ở những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về kiểu dữ liệu, phạm vi hoạt động của biến trong Javascript (JS) cũng như các nền tảng kiến thức mà các bạn cần có ở các bài trước. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Javascript và HTML DOM. DOM được viết tắt...
 8. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu về các phương thức sự kiện trong jQuery

  Tìm hiểu về các phương thức sự kiện trong jQuery DOM cho chúng ta một số event để tương tác với người dùng trên DOM, nay chúng ta có nhiều lựa chọn hơn khi dùng jQuery, khá nhiều phương thức được viết trong jQuery để thực hiện cho một vài sự kiện người dùng trên DOM hoặc một số sự kiện tự định...
 9. PVS

  Hướng dẫn Xây dựng một slider đơn giản bằng Javascript - DOM

  Xây dựng một slider đơn giản bằng Javascript - DOM Từ khi có thư viện Jquery thì số lượng ứng dụng slider cũng tăng lên rất nhiều, không mất nhiều thời gian để bạn tìm cho mình một slider bằng công cụ tìm kiếm google. Tuy nhiên để sử dụng và tùy chỉnh slider theo ý bạn thì thời gian bỏ ra còn...
 10. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu về chuyển đổi hình tự động đơn giản với Javascript

  Tìm hiểu về chuyển đổi hình tự động đơn giản với Javascript Sau một số bài viết giới thiệu về DOM có lẽ cũng nên làm một vài ví dụ cho hứng khởi chứ cứ lý thuyết hoài cũng ngán, nhưng có lý thuyết thì mới có thực hành và lý thuyết vững thì thực hành mới thành công. Từ dễ tới khó luôn là phương...
 11. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu một số thuộc tính và phương thức của đối tượng window

  Tìm hiểu một số thuộc tính và phương thức của đối tượng window Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số thuộc tính và phương thức phổ biến của đối tượng window như window.history, window.location, navigator.userAgent, screen.width, screen.height, window.open(), window.close()...
 12. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu về một số phương thức trong DOM (Phần 2)

  Tìm hiểu về một số phương thức trong DOM (Phần 2) Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về các phương thức trong DOM như appendChild, click, cloneNode, getAttribute, hasAttribute, hasChildNodes, insertBefore. Trong bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các phương thức phổ biến khác bao gồm...
 13. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu về một số phương thức trong DOM (Phần 1)

  Tìm hiểu về một số phương thức trong DOM (Phần 1) DOM rất tuyệt vời khi cung cấp sẵn cho chung ta rất nhiều phương thức giúp chúng ta thao tác các đối tượng trong hồ sơ, việc áp dụng các phương thức trong DOM là vô cùng đơn giản. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh về các phương thức trong...
 14. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu về một số thuộc tính trong DOM (Phần 2)

  Tìm hiểu về một số thuộc tính trong DOM (Phần 2) Trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các thuộc tính trong DOM bao gồm các thuộc tính như: offsetHeight, offsetWidth, offsetLeft, offsetTop, offsetParent, style, tagName, title. offsetHeight Thuộc tính này sẽ cho bạn biết thông tin...
 15. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu về một số thuộc tính trong DOM (Phần 1)

  Tìm hiểu về một số thuộc tính trong DOM (Phần 1) Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số thuộc tính trong DOM như attributes, childNodes, className, firstChild, innerHTML, lastChild, length, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, parentNode, previousSibling. attributes Thuộc tính này...
 16. PVS

  Hướng dẫn Tổng quan về về DOM Scripting

  Tổng quan về về DOM Scripting Khi bạn tạo một trang web và tải nó vào trình duyệt web, khi này DOM (Document Object Model) sẽ bắt đầu làm việc. Nó nhận hồ sơ đã viết và chuyển hồ sơ này thành một đối tượng document. Nếu bạn đã học một ngôn ngữ lập trình nào đó thì nói đến đối tượng chắc bạn...
 17. PVS

  Hướng dẫn Sử dụng DOM để kiểm tra thông tin hợp lệ

  Sử dụng DOM để kiểm tra thông tin hợp lệ Bài viết Tìm hiểu DOM trong Javascript căn bản đã mô tả khá chi tiết về DOM trong Javascript, bằng DOM chúng ta có thể tận dụng mọi sức mạnh của nó để thao tác với các đối tượng trong web dễ dàng và làm được nhiều công việc mà bạn sẽ không thể nào ngờ...
 18. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu DOM trong Javascript căn bản

  Tìm hiểu DOM trong Javascript căn bản Đối với lập trình web, kiến thức về DOM và khả năng thao tác DOM thành thạo là hai yếu tố quan trọng nhất. Đơn giản là vì DOM cho bạn sức mạnh thay đổi mọi thứ của trang web, khi mà mọi nội dung đều có thể được thêm bớt xóa sửa để mang lại trải nghiệm và...
Top Bottom