domain name server

  1. PVS

    Hướng dẫn Cấu hình DNS cho domain

    Hướng dẫn cấu hình DNS cho domain Cấu hình DNS cho domain để nó có thể liên kết được với server hoặc hosting của mình. DNS là gì? DNS được viết tắt là Domain Name System được dùng để diễn dịch (ánh xạ) tên miền thành địa chỉ IP. Tức là khi bạn muốn truy cập vào một máy chủ nào đó, chúng ta...
  2. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu và hướng dẫn cài CloudFlare cho website

    Tìm hiểu và hướng dẫn cài CloudFlare cho website Có thể bạn đã từng nghe nhiều về CloudFlare nhưng chưa biết làm thế nào để cài đặt nó cho website của mình? Ở bài này mình sẽ giúp bạn cách cài đặt CloudFlare chi tiết vào website. Trước khi cài đặt, cũng thật tốt nếu chúng ta hiểu nó là cái gì...
Top Bottom