donations

 1. PVS

  Addon 2x [XFA] RM Donations - Quyên góp RM cho XenForo 2 4.0.3

  [XFA] RM Donations - Quyên góp RM cho XenForo 2 4.0.3 Add-on này cho phép bạn nhắc một popup dưới chuột người dùng khi họ di chuột vào nút tải xuống trên trang tài nguyên. Thông qua hệ thống cấu hình Resource Categories, quản trị viên chọn các danh mục có thể được yêu cầu quyên góp và đối với...
 2. PVS

  Addon 2x [DRC] xFRM Donations - Tài trợ xFRM XenForo 2.2 1.0.0

  [DRC] xFRM Donations - Tài trợ xFRM XenForo 2.2 1.0.0 Điều này sẽ thêm tùy chọn quyên góp vào tài nguyên của bạn, không giống như các sản phẩm khác, sản phẩm này được thiết kế đặc biệt cho các liên kết quyên góp PayPal, mặc dù thông qua các tùy chọn có thể được điều chỉnh theo cách bạn cần...
 3. PVS

  Addon 2x [XFW] Donations - Đóng góp cho XenForo 2

  [XFW] Donations - Đóng góp cho XenForo 2 2.0.3 Thêm widget Donation cho trang web. Hệ thống thanh toán: Yandex.Money Qiwi WebMoney PayPal Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Language Spanish translation of addon XF Donations - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XF Donations

  Spanish translation of addon XF Donations - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XF Donations 1.0.5 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XF Donations, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XF Donations trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu...
Top Bottom