dong dau hinh anh

 1. PVS

  Addon 2x [tl] Watermark - Đóng dấu hình ảnh cho XenForo 2 2.0.4

  [tl] Watermark - Đóng dấu hình ảnh cho XenForo 2 2.0.4 Thêm watermark khi tải lên hình ảnh. Add-on này sẽ thêm watermark cho bất kỳ hình ảnh tải lên. Tất cả các hình ảnh hiện có không được thực hiện. Tùy chọn: Bật/tắt để thêm watermark cho bất kỳ hình ảnh tải lên Tùy chỉnh vị trí watermark...
 2. PVS

  Addon 2x [tl] Watermark - Đóng dấu hình ảnh cho XenForo 2 2.0.3

  [tl] Watermark - Đóng dấu hình ảnh cho XenForo 2 2.0.3 Thêm watermark khi tải lên hình ảnh. Add-on này sẽ thêm watermark cho bất kỳ hình ảnh tải lên. Tất cả các hình ảnh hiện có không được thực hiện. Tùy chọn: Bật/tắt để thêm watermark cho bất kỳ hình ảnh tải lên Tùy chỉnh vị trí watermark...
 3. PVS

  Addon 2x [tl] Watermark - Đóng dấu hình ảnh cho XenForo 2

  [tl] Watermark - Đóng dấu hình ảnh cho XenForo 2 1.0.4 Thêm watermark khi tải lên hình ảnh. Add-on này sẽ thêm watermark cho bất kỳ hình ảnh tải lên. Tất cả các hình ảnh hiện có không được thực hiện. Tùy chọn: Bật/tắt để thêm watermark cho bất kỳ hình ảnh tải lên Tùy chỉnh vị trí watermark...
Top Bottom