download countdown

  1. Blue

    Addon 2x [VNXF 2x] Download Countdown - Đếm ngược chờ tải file đính kèm

    Đây là addon đầu tiên được nâng cấp từ XenForo 1.x lên XenForo 2.x của VNXF, addon cũ mang tên [VNXF] Download và sang bản mới mang tên [VNXF 2x] Download Countdown - Đếm ngược chờ tải file đính kèm. Với add on các bạn có thể: - Set số giây chờ để có thể download file. - Gắn banner có kích...
Top Bottom