du an

 1. PVS

  Addon 2x [XenConcept] Project Manager - Trình quản lý dự án cho XenForo 2 2.1.7

  [XenConcept] Project Manager - Trình quản lý dự án cho XenForo 2 2.1.7 Add-on này cho phép bạn tạo trình quản lý dự án! Danh sách tính năng Hệ thống: Thêm thẻ vào dự án Phê duyệt và không phê duyệt các dự án, nhiệm vụ và ý kiến Thêm tiền tố cho dự án và nhiệm vụ Thêm trường tùy chỉnh cho...
 2. PVS

  Một số plugin hỗ trợ quản lý dự án cho Wordpress

  Một số plugin hỗ trợ quản lý dự án cho Wordpress WordPress không chỉ là một blog-platform, một CMS mà đôi khi nó lại trở thành một giải pháp Project Management (Quản lý dự án) dành cho các khách hàng/đối tác mà không cần phải sử dụng các ứng dụng trả phí khác rất phức tạp. Tuy rằng nó không...
 3. PVS

  Addon Projects Manager - Quản lý dự án

  Projects Manager - Quản lý dự án 2.0.2 Add-on này cho phép bạn tạo ra một trình quản lý dự án! Bạn có thể tạo ra một số lượng không giới hạn của các dự án, danh mục và các nhiệm vụ. Add-on thêm các permission. Bạn có thể sửa, xóa, chỉnh sửa tình trạng và độ ưu tiên Và nhiều hơn thế ... Tính...
Top Bottom