đứa cáp biển liên á

  1. PCO

    Sẽ mất 3 - 4 tuần để khắc phục xong sự cố đứt cáp biển Liên Á, AAG

    Sẽ mất 3 - 4 tuần để khắc phục xong sự cố đứt cáp biển Liên Á, AAG Theo Tổng thư ký VIA Vũ Thế Bình, do chưa biết nguyên nhân đứt các tuyến cáp AAG, Liên Á nên khó nói khi nào có thể phục hồi hoàn toàn dung lượng. Tuy nhiên, kinh nghiệm nhiều năm cho thấy để sự cố được khắc phục xong sẽ phải...
Top Bottom