dung lượng đĩa cứng trên cpanel

  1. airhost.vn

    Hướng dẫn Xem dung lượng đĩa cứng trên Cpanel

    Chào các bạn, mình xin hướng dẫn các bạn xem dung lượng đĩa cứng trên Cpanel Bước 1: Đăng nhập vào cpanel –> Chọn mục Statistics –> Nhìn vào khung DISK SPACE sẽ nhìn được tổng quan về dung lượng sử dụng. Để xem chi tiết chọn vào mục cần xem. Bước 2: Xem chi tiết Cám ơn các bạn đã xem...
Top