dung

  1. PVS

    Addon 2x Stop Spam Here - Dừng Spam ở đây cho XenForo 2 2.0.0 RC 16

    Stop Spam Here - Dừng Spam ở đây cho XenForo 2 2.0.0 RC 16 Mệt mỏi với những Spammer trên thế giới? Bạn phải xóa các Chủ đề, Bài viết và Người dùng spam diễn đàn của bạn cả ngày? Addon này sẽ là bạn thân của bạn. Chức năng Kiểm tra Spammer trong quá trình đăng ký Kiểm tra Spammer trong quá...
  2. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Snippet Stop Tag - Thẻ dừng đoạn trích XenForo 2.2 1.0.0

    [OzzModz] Snippet Stop Tag - Thẻ dừng đoạn trích XenForo 2.2 1.0.0 Ngắt chuỗi đã lọc bằng hàm templater snippet() với BBCode đặc biệt hoặc các từ dừng được chỉ định. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom