dutch

 1. PVS

  Language 2x Dutch translation for XenForo 2.1 - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo 2.1

  Dutch translation for XenForo 2.1 - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo 2.1 2.1.8 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo 2.1. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x Dutch Language Pack XenForo + Media Gallery - Bản dịch tiếng Hà Lan cho Media Gallery + XenForo 2

  Dutch Language Pack XenForo + Media Gallery - Bản dịch tiếng Hà Lan cho Media Gallery + XenForo 2 1.0.2 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Media Gallery + XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Dutch translation XF2.1.0 - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XF2.1.0

  Dutch translation XF2.1.0 - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XF2.1.0 2.1.0-beta Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho XF2.1.0. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language Dutch Language Pack Media Gallery - Bản dịch tiếng Hà Lan cho Media Gallery

  Dutch Language Pack Media Gallery - Bản dịch tiếng Hà Lan cho Media Gallery 1.1.14 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Media Gallery. Vì vậy bạn cần cài đặt add-on Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp...
 5. PVS

  Language Dutch Language Pack XenForo - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo

  Dutch Language Pack XenForo - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo 1.5.15 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages và import tệp .xml. Chúc các bạn thành công. Nguồn...
 6. PVS

  Language 2x Dutch Translation of Question Threads - Bản dịch tiếng Hà Lan của Question Threads cho XenForo 2

  Dutch Translation of Question Threads - Bản dịch tiếng Hà Lan của Question Threads cho XenForo 2 1.2.5 Đây là gói ngôn ngữ của add-on Question Threads cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Hà Lan. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x Dutch Translation - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo 2

  Dutch Translation - Bản dịch tiếng Hà Lan cho XenForo 2 2.0 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Hà Lan. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language Dutch translation for Wire Transfer only EU - Bản dịch tiếng Hà Lan cho Wire Transfer only EU

  Dutch translation for Wire Transfer only EU - Bản dịch tiếng Hà Lan cho Wire Transfer only EU 0.8 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Wire Transfer only EU. Vì vậy bạn cần cài đặt add-on Wire Transfer only EU trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải...
 9. PVS

  Language Bản dịch tiếng Hà Lan cho Reckons Team Google Custom Search

  Bản dịch tiếng Hà Lan cho Reckons Team Google Custom Search 1.0.6 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Reckons Team Google Custom Search. Vì vậy bạn cần cài đặt add-on Reckons Team Google Custom Search trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 10. PVS

  Language Dutch Translation of Competitions - Bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Competitions

  Dutch Translation of Competitions - Bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Competitions 1.2.0 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on Competitions. Vì vậy bạn cần cài đặt add-on Competitions trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp...
 11. PVS

  Language XenGallery Dutch Translation - Bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on XenGallery

  XenGallery Dutch Translation - Bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on XenGallery 2.0.4 Đây là bản dịch tiếng Hà Lan cho add-on XenGallery. Vì vậy bạn cần cài đặt add-on XenGallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Hà Lan Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >...
Top Bottom