easy invitation codes

  1. PVS

    Easy Invitation Codes - Plugin hỗ trợ tạo mã kích hoạt user cho Wordpress

    Easy Invitation Codes - Plugin hỗ trợ tạo mã kích hoạt user cho Wordpress Easy Invitation Codes là một plugin miễn phí giúp người quản trị có thể tạo ra nhiều mã kích hoạt khác nhau. Những thành viên khi đăng ký sẽ bắt buộc nhập mã này, và có thể tùy chỉnh số lần sử dụng ở mỗi mã. Không chỉ...
Top Bottom