edge

  1. PVS

    Styles 2x Style Edge cho XenForo 2

    Style Edge cho XenForo 2 2.0.10 Đây là một style mở độc đáo cho XenForo. Thật dễ dàng tùy chỉnh để làm thành phong cách của riêng bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
  2. PVS

    Styles Style PixelExit Edge cho XenForo

    Style PixelExit Edge cho XenForo 1.5.12 Edge được trang bị framework XenBase, cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn style của mình. Đó là một style dễ sử dụng với một số tính năng thực sự độc đáo, kết hợp header với một số tính năng độc đáo. Ngoài ra, Edge đi kèm với khách box đăng ký mà xoay hình...
Top Bottom