element

  1. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu và cách sử dụng media element trong HTML 5

    Tìm hiểu và cách sử dụng media element trong HTML 5 Lúc trước nếu muốn play một video clip hoặc một bài nhạc các bạn cần phải có một file Flash làm player. Code thì dài dòng rắc rối. Nhưng với sự ra đời của HTML 5 thì chuyện đó không còn khó nữa. Và mình xin được giới thiệu với các bạn một...
  2. PVS

    Hướng dẫn Tìm hiểu APIs Media element (Video & Audio) của HTML 5

    Tìm hiểu APIs Media element (Video & Audio) của HTML 5 Trước khi HTML 5 ra đời, để có thể chèn video hoặc audio vào website thì trình duyệt cần phải có sự hỗ trợ của bên thứ ba như flash, java hoặc media player… kèm theo đó việc tích hợp vào website khá khó khăn và khả năng tùy biến rất thấp...
Top