embedded pdf ii (bbcode)

  1. PVS

    Addon 2x [XFA] Embedded PDF II (BBCode) - Nhúng PDF (BBCode) vào XenForo 2 2.0.1

    [XFA] Embedded PDF II (BBCode) - Nhúng PDF (BBCode) vào XenForo 2 2.0.1 Bạn có thể nhúng tất cả các tệp PDF có thể đọc trực tuyến vào diễn đàn của bạn qua BB Code tùy chỉnh. Cách dùng: LƯU Ý: Liên kết PDF phải được kết thúc bằng [.pdf] Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom