enhanced login form

  1. dcstylexf

    Addon 2x D.C Style - Enhanced Login Form 1.1.0 Beta

    Giới thiệu Lâu rồi không chia sẻ gì với ae VNXF :D Add-on cho phép bạn tùy chỉnh rất nhiều kiểu form đăng nhập cho website. Xem demo bên dưới nhé :D Demo How to install Unzip Upload folder src into your website's root folder. Go to yoursite//admin.php?add-ons/ and install the add-on. Enjoy !
Top