enhanced search

 1. PVS

  Addon 2x XenForo Enhanced Search - Tìm kiếm nâng cao XenForo 2 2.2.2

  XenForo Enhanced Search - Tìm kiếm nâng cao XenForo 2 2.2.2 XenForo Enhanced Search là một add-on thay thế hệ thống tìm kiếm XenForo tích hợp sẵn và được xây dựng để tận dụng lợi thế của Elasticsearch nhằm cung cấp hệ thống tìm kiếm hiệu suất cao hơn và linh hoạt hơn cho XenForo. Ban đầu...
 2. PVS

  Addon 2x XenForo Enhanced Search - Tìm kiếm nâng cao XenForo 2 2.2.1

  XenForo Enhanced Search - Tìm kiếm nâng cao XenForo 2 2.2.1 XenForo Enhanced Search là một add-on thay thế hệ thống tìm kiếm XenForo tích hợp sẵn và được xây dựng để tận dụng lợi thế của Elasticsearch nhằm cung cấp hệ thống tìm kiếm hiệu suất cao hơn và linh hoạt hơn cho XenForo. Ban đầu...
 3. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Enhanced Search - Bản dịch tiếng Nga cho Enhanced Search XenForo 2

  Russian Language for XenForo Enhanced Search - Bản dịch tiếng Nga cho Enhanced Search XenForo 2 2.1.2 Rev.3 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Enhanced Search của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x Ar-XenForo Enhanced Search - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Enhanced Search XenForo 2

  Ar-XenForo Enhanced Search - Bản dịch tiếng Ả Rập cho Enhanced Search XenForo 2 2.1.1 Đây là bản dịch tiếng Ả Rập cho add-on Enhanced Search của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. Blue

  Bán Bản Quyền XenForo

  Với kinh nghiệm và uy tín lâu năm của mình, sẽ thật là sơ xuất nếu VNXF không làm dịch vụ bán bản quyền XenForo cho những thành viên của VNXF cũng như khách hàng gần xa. Bản quyền XenForo được chúng tôi mua giúp bạn từ XenForo và chỉ lấy phí một số tiền nhỏ. BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC QUYỀN LỢI GÌ KHI...
 6. PVS

  Addon 2x XenForo Enhanced Search - Tìm kiếm nâng cao XenForo 2

  XenForo Enhanced Search - Tìm kiếm nâng cao XenForo 2 2.1.3 XenForo Enhanced Search - tìm kiếm nâng cao cho XenForo 2. XenForo Enhanced Search được thiết kế để cung cấp hiệu suất tìm kiếm tốt hơn đáng kể và các tham số nâng cao cho người dùng của bạn. Nó dựa trên elaticsearch. Điều này mang lại...
 7. PVS

  Language 2x xF2-Espanol-(ESP)-Enhanced Search - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Enhanced Search cho XenForo 2

  xF2-Espanol-(ESP)-Enhanced Search - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Enhanced Search cho XenForo 2 2.0.0 RC1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Enhanced Search của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language Russian translation for Enhanced Search - Bản dịch tiếng Nga cho Enhanced Search

  Russian translation for Enhanced Search - Bản dịch tiếng Nga cho Enhanced Search 1.1.2 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Enhanced Search, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Enhanced Search trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của...
 9. PVS

  Language Russian Language for Enhanced Search - Bản dịch tiếng Nga cho Enhanced Search

  Russian Language for Enhanced Search - Bản dịch tiếng Nga cho Enhanced Search 1.0.3 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Enhanced Search, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Enhanced Search trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn...
Top Bottom