español

 1. PVS

  Language Español (ESP) Install & Upgrade - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Install & Upgrade

  Español (ESP) Install & Upgrade - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Install & Upgrade 1.4.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Install & Upgrade. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on Install & Upgrade trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
 2. PVS

  Language xF1 Español (ESP) TaigaChat Pro - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho TaigaChat Pro

  xF1 Español (ESP) TaigaChat Pro - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho TaigaChat Pro 1.4.7 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on TaigaChat Pro. Vì vậy cần cài đặt add-on TaigaChat Pro trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén...
 3. PVS

  Language 2x xF2-Espanol-(ESP)-Enhanced Search - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Enhanced Search cho XenForo 2

  xF2-Espanol-(ESP)-Enhanced Search - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Enhanced Search cho XenForo 2 2.0.0 RC1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Enhanced Search của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x xF2-Espanol-(ESP) Telegram Bot - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Telegram Bot (for NSF) cho XenForo 2

  xF2-Espanol-(ESP) Telegram Bot - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Telegram Bot (for NSF) cho XenForo 2 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Telegram Bot (for NSF) của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language XenPorta Portal Español - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XenPorta Portal

  XenPorta Portal Español - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XenPorta Portal 1.5.7 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XenPorta Portal. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP cài đặt tập tin .xml như là...
Top Bottom