events

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] XenAddons AMS: Events for DragonByte Credits - XenAddons AMS: Sự kiện dành cho DragonByte Credits XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1

  [OzzModz] XenAddons AMS: Events for DragonByte Credits - XenAddons AMS: Sự kiện dành cho DragonByte Credits XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 1 Thêm sự kiện DragonByte Credits cho XenAddons: Hệ thống quản lý bài viết Yêu cầu: DragonByte Credits 5.7.2+ XenAddons Article Management System 2.2.15+...
 2. PVS

  Language XenAtendo (Events) - Bản dịch tiếng Rumani cho add-on XenAtendo (Events)

  XenAtendo (Events) - Bản dịch tiếng Rumani cho add-on XenAtendo (Events) 1.4.3 Đây là bản dịch tiếng Rumani cho add-on XenAtendo (Events), vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenAtendo (Events) trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Rumani Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc...
 3. B

  Addon XenAtendo 2 (Events) PRO - Addon tạo ra các sự kiện trên forum bản PRO

  XenAtendo 2 (Events) PRO - Addon tạo ra các sự kiện trên forum bản PRO 1.1.2 XenAtendo là một quản lý sự kiện và hệ thống lịch cho XenForo. Tính năng: Monthly, Weekly, Daily và style Agenda. Thiết kế responsive đầy đủ, thậm chí xem lịch hàng tháng. Tạo sự kiện với khả năng tạo ra các chủ đề...
Top