exclude

 1. PVS

  Addon 2x [tl] Exclude forum search - Loại trừ tìm kiếm diễn đàn cho XenForo 2 1.0.4

  [tl] Exclude forum search - Loại trừ tìm kiếm diễn đàn cho XenForo 2 1.0.4 Loại trừ các chủ đề diễn đàn trong kết quả tìm kiếm. Quyền: N / A Tùy chọn: Chọn các diễn đàn loại trừ Ghi chú: Người dùng vẫn có thể tìm kiếm các chủ đề trong các diễn đàn loại trừ theo mục tiêu đặc biệt trong...
 2. PVS

  Addon 2x [XFA] Exclude category from resources index - Loại trừ chuyên mục khỏi resources index XenForo 2 1.0.1

  [XFA] Exclude category from resources index - Loại trừ chuyên mục khỏi resources index XenForo 2 1.0.1 Add-on đơn giản cung cấp khả năng, thông qua một tùy chọn, để tránh hiển thị một số chuyên mục tài nguyên trong danh sách resources index. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x [BS] Exclude forums from search - Loại trừ các diễn đàn khỏi tìm kiếm cho XenForo 2

  [BS] Exclude forums from search - Loại trừ các diễn đàn khỏi tìm kiếm cho XenForo 2 1.0.0b Không bao gồm các diễn đàn trong tìm kiếm. Sau khi thay đổi tùy chọn này, bạn cần rebuild chỉ mục tìm kiếm Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x Exclude Subcategory resources from list - Loại trừ Subcategory tài nguyên từ danh sách cho XenForo 2

  Exclude Subcategory resources from list - Loại trừ Subcategory tài nguyên từ danh sách cho XenForo 2 2.0.0 Add-on đơn giản giúp loại bỏ các subcategories resources hiển thị trong danh sách category resources. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom