export addon

  1. Black Man

    Help Cách export addon từ admin hoặc soucer

    Xin chào admin và cả nhà! Mh có 1 web xenforo - tạm gọi là Xen A Giờ mh có 1 web xenforo khác - tạm gọi là Xen B. Giờ có cách nào Export toàn bộ addon từ web Xen A sang Xen B được không? (1. Cả 2 đểu là xenforo 2 2. Mình quản lý host và admin cả 2 web nhé) Ai biết có cách nào xin chỉ giùm mh...
Top Bottom