facebook page widget

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Facebook Page Widget - Thêm widget trang Facebook cho XenForo 2 1.1.2

    [cXF] Facebook Page Widget - Thêm widget trang Facebook cho XenForo 2 1.1.2 TÍNH NĂNG thêm plugin Trang Facebook vào widget (tốt nhất ở vị trí sidebar, nhưng bạn có thể đặt bất kỳ đâu bạn muốn) điều chỉnh ngôn ngữ plugin thêm bất kỳ URL Trang Facebook nào thêm các tab như dòng thời gian, sự...
  2. T

    Hướng dẫn Fix lỗi trên addons Facebook Page Widget

    Mình phát hiện ra addons [cXF] Facebook Page Widget cài trên phiên bản Xenforo 2.1.10 Patch 2 bị lỗi khiến thiết lập chiều rộng (width) trong trang ACP ở mục Manually adjust width không có tác dụng, dẫn đến chiều rộng của addons này vượt qua chiều rộng cột widget đang thiết lập trên forum, làm...
Top Bottom