facexen

  1. H

    Styles 2x FaceXen 1.0 - Giao diện Xenforo 2 phong cách Facebook

    Đây là một style rất rất nhẹ, mình điều chỉnh từ style gốc (thích như thế vì nó nhẹ) Rảnh rỗi làm tí màu sắc cho style mặc định ...giống Facebook thôi :D Header: Footer: Các addons đang dùng: [8WR] XenPorta 2 (Portal) PRO 2.0.2.0 [CodeVn.Net] Thread Starter 1.0.0 [ForoAgency] Colored...
Top Bottom