faq

 1. PVS

  Addon 2x [SL] FAQ BBCOCDE - Thêm bbcode FAQ cho XenForo 2.2 1.0.0

  [SL] FAQ BBCOCDE - Thêm bbcode FAQ cho XenForo 2.2 1.0.0 Cho phép bạn tạo FAQ trong chủ đề :) Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x [GT] FAQ - Câu hỏi thường gặp cho XenForo 2

  [GT] FAQ - Câu hỏi thường gặp cho XenForo 2 1.0.1 Cung cấp một hệ thống câu hỏi thường gặp cho admin để thêm câu hỏi và câu trả lời của riêng họ. Điều này rất hữu ích nếu các câu hỏi tương tự luôn được hỏi và đã đến lúc cung cấp cho họ một vị trí trung tâm để tìm câu trả lời cho những câu hỏi...
 3. PVS

  Addon 2x [XFA] Frequently Asked Questions - Các câu hỏi thường gặp cho XenForo 2

  [XFA] Frequently Asked Questions - Các câu hỏi thường gặp cho XenForo 2 1.1.0 Bạn có câu hỏi định kỳ từ người dùng của bạn? Hệ thống FAQ là dành cho bạn. Nó cho phép bạn tạo các chuyên mục, câu hỏi thường gặp và câu trả lời cho những câu hỏi này. Tính năng Cấu hình style đầy đủ Thêm...
 4. PVS

  Tutorial 2x [Widget] Display Random Quotations/FAQs - Tạo widget hiển thị ngẫu nhiên trích dẫn/FAQ cho XenForo 2

  [Widget] Display Random Quotations/FAQs - Tạo widget hiển thị ngẫu nhiên trích dẫn/FAQ cho XenForo 2 Hiển thị trích dẫn yêu thích hoặc câu hỏi thường gặp ở bất cứ đâu trong diễn đàn bằng widget! Cách làm như sau: Đến Widgets > Add Widgets > HTML Widget - Widget definition: HTML - Widget...
 5. PVS

  Addon FAQ Manager - Trình quản lý FAQ

  FAQ Manager - Trình quản lý FAQ 3.2.0 Thêm trình quản lý FAQ vào XenForo. Tính năng: FAQ đầy đủ với việc thêm, chỉnh sửa và xóa Danh mục câu hỏi 100% tích hợp với tìm kiếm XenForo Tạo sitemap XML tự động với Xenforo 1.4 Tải tệp đính kèm lên mục FAQ Cho phép người dùng của bạn gửi câu hỏi mà...
Top Bottom