fbp

  1. PVS

    Addon 2x [PN] FBP - Trang cá nhân tương tự Facebook cho XenForo 2.2 1.0.0

    [PN] FBP - Trang cá nhân tương tự Facebook cho XenForo 2.2 1.0.0 Có hai biến thể, có thể định cấu hình trong cài đặt style. Ngoài ra còn có một số cài đặt khác xác định chiều cao tối đa của bìa, mức độ mờ của background (block background), tab tùy chỉnh, v.v. Mọi thứ đều được điều chỉnh...
Top Bottom