feeds

 1. PVS

  Addon 2x [Audentio] Feeds - Nguồn cấp dữ liệu cho XenForo 2 1.3.2 Patch Level 1

  [Audentio] Feeds - Nguồn cấp dữ liệu cho XenForo 2 1.3.2 Patch Level 1 Sau nhiều năm hoạt động trong thế giới diễn đàn, tìm hiểu điều gì là lý tưởng cho cấu trúc diễn đàn và trải nghiệm người dùng, chúng tôi đã thực hiện một bước về những gì một cộng đồng nên có với Nguồn cấp dữ liệu. Chúng...
 2. PVS

  Addon 2x [Audentio] Feeds - Nguồn cấp dữ liệu cho XenForo 2 1.3.2

  [Audentio] Feeds - Nguồn cấp dữ liệu cho XenForo 2 1.3.2 Sau nhiều năm hoạt động trong thế giới diễn đàn, tìm hiểu điều gì là lý tưởng cho cấu trúc diễn đàn và trải nghiệm người dùng, chúng tôi đã thực hiện một bước về những gì một cộng đồng nên có với Nguồn cấp dữ liệu. Chúng tôi muốn tổ chức...
 3. PVS

  Addon 2x [Audentio] Feeds - Nguồn cấp dữ liệu cho XenForo 2 1.3.1 Patch Level 5

  [Audentio] Feeds - Nguồn cấp dữ liệu cho XenForo 2 1.3.1 Patch Level 5 Sau nhiều năm hoạt động trong thế giới diễn đàn, tìm hiểu điều gì là lý tưởng cho cấu trúc diễn đàn và trải nghiệm người dùng, chúng tôi đã thực hiện một bước về những gì một cộng đồng nên có với Nguồn cấp dữ liệu. Chúng...
 4. PVS

  Addon 2x [Audentio] Feeds - Nguồn cấp dữ liệu cho XenForo 2 1.3.1 Patch Level 1

  [Audentio] Feeds - Nguồn cấp dữ liệu cho XenForo 2 1.3.1 Patch Level 1 Sau nhiều năm hoạt động trong thế giới diễn đàn, tìm hiểu điều gì là lý tưởng cho cấu trúc diễn đàn và trải nghiệm người dùng, chúng tôi đã thực hiện một bước về những gì một cộng đồng nên có với Nguồn cấp dữ liệu. Chúng...
 5. PVS

  Addon 2x [Audentio] Feeds - Nguồn cấp dữ liệu cho XenForo 2 1.2.10 Patch Level 5

  [Audentio] Feeds - Nguồn cấp dữ liệu cho XenForo 2 1.2.10 Patch Level 5 Sau nhiều năm hoạt động trong thế giới diễn đàn, tìm hiểu điều gì là lý tưởng cho cấu trúc diễn đàn và trải nghiệm người dùng, chúng tôi đã thực hiện một bước về những gì một cộng đồng nên có với Nguồn cấp dữ liệu. Chúng...
 6. PVS

  Addon 2x [Audentio] Feeds - Nguồn cấp dữ liệu cho XenForo 2 1.2.9 Patch Level 7

  [Audentio] Feeds - Nguồn cấp dữ liệu cho XenForo 2 1.2.9 Patch Level 7 Sau nhiều năm hoạt động trong thế giới diễn đàn, tìm hiểu điều gì là lý tưởng cho cấu trúc diễn đàn và trải nghiệm người dùng, chúng tôi đã thực hiện một bước về những gì một cộng đồng nên có với Nguồn cấp dữ liệu. Chúng...
 7. PVS

  Addon 2x [cXF] RSS Feeds for Single Nodes - Nguồn cấp RSS cho các Node đơn XenForo 2 1.1.0

  [cXF] RSS Feeds for Single Nodes - Nguồn cấp RSS cho các Node đơn XenForo 2 1.1.0 Thêm biểu tượng RSS vào danh sách diễn đàn cho mỗi node, trên forum view bên cạnh tiêu đề diễn đàn và tùy chỉnh chúng. *hoạt động hiệu quả với add-on [cXF] Grid Nodes Tính năng: Hiển thị biểu tượng RSS trên...
 8. PVS

  Tutorial 2x RSS Feeds - Nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2

  RSS Feeds - Nguồn cấp dữ liệu RSS cho XenForo 2 Kích hoạt tính năng RSS trên trang của bạn: Kiểm tra xem liệu webfeed có được bật trên diễn đàn của bạn hay không, vào (url diễn đàn)/admin.php?options/groups/newsfeed/ Sau đó thêm nút navigation: Đi đến "navigation" trong admin panel (url diễn...
Top Bottom