file system cache

  1. hoangnhanpro

    Tutorial 2x Cách Thiết Lập Cache Đơn Giản Cho Xenforo 2

    Thiết lập xenforo 2 cache giúp tiết kiệm thời gian xử lý và truy vấn cơ sở dữ liệu, giúp diễn đàn của chúng ta load nhanh hơn. Cấu hình cache được lưu trong tệp src/config.php. Xenforo hỗ trợ nhiều loại cache khác nhau. Nhưng với các bạn sử dụng hosting cơ bản thì "File system cache" là lựa chọn...
Top Bottom