flarum

 1. PVS

  Addon 2x [TC] Flarum Badges - Thêm huy hiệu Flarum cho XenForo 2 1.1.2

  [TC] Flarum Badges - Thêm huy hiệu Flarum cho XenForo 2 1.1.2 Thêm huy hiệu vào nhóm người dùng (biểu tượng, tiêu đề, CSS) Tùy chọn: Huy hiệu nhân viên Huy hiệu người dùng: Hiển thị huy hiệu thành viên nhóm diễn đàn Cho phép nhiều biểu tượng Hiển thị thành viên của nhóm và nhóm diễn đàn Tùy...
 2. PVS

  Addon 2x [TC] Flarum Badges - Thêm huy hiệu Flarum cho XenForo 2 1.1.1

  [TC] Flarum Badges - Thêm huy hiệu Flarum cho XenForo 2 1.1.1 Thêm huy hiệu vào nhóm người dùng (biểu tượng, tiêu đề, CSS) Tùy chọn: Huy hiệu nhân viên Huy hiệu người dùng: Hiển thị huy hiệu thành viên nhóm diễn đàn Cho phép nhiều biểu tượng Hiển thị thành viên của nhóm và nhóm diễn đàn Tùy...
 3. PVS

  Addon 2x Flarum Banners - Thêm banner Flarum cho XenForo 2 1.0.0

  Flarum Banners - Thêm banner Flarum cho XenForo 2 1.0.0 Banner Flarum. Sử dụng nó theo cách này: <i class="fas fa-star" data-xf-init="tooltip" title="Administrator"></i> "thay fas fa-star thành biểu tượng khác nếu bạn muốn" Chúc các bạn thành công. Nguồn: xnforo
Top Bottom