floating menu

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Floating Menu - Menu nổi cho XenForo 2 2.2.1

  [OzzModz] Floating Menu - Menu nổi cho XenForo 2 2.2.1 Dễ dàng thêm menu nổi vào trang web XF2 của bạn. Tùy chỉnh bất kỳ liên kết/nút nào dựa trên tiêu chí người dùng và trang, đồng thời cho phép người dùng hiển thị/ẩn menu khỏi trang chi tiết tài khoản của họ. Sử dụng style properties, tùy...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Floating Menu - Menu nổi cho XenForo 2 2.1.4

  [OzzModz] Floating Menu - Menu nổi cho XenForo 2 2.1.4 Dễ dàng thêm menu nổi vào trang web XF2 của bạn. Tùy chỉnh bất kỳ liên kết/nút nào dựa trên tiêu chí người dùng và trang, đồng thời cho phép người dùng hiển thị/ẩn menu khỏi trang chi tiết tài khoản của họ. Sử dụng style properties, tùy...
 3. PVS

  Addon 2x Floating Menu (XF2) - Menu nổi cho XenForo 2

  Floating Menu (XF2) - Menu nổi cho XenForo 2 2.0.2 Dễ dàng thêm một menu nổi vào trang web XF2 của bạn. Sử dụng style properties, tùy chọn, quyền của nhóm người dùng, bạn cũng có thể tùy chỉnh và cá nhân hóa các nút. Quyền nhóm người dùng: Có thể thấy menu nổi Tùy chọn: Bật menu nổi Hiển...
 4. PVS

  Hướng dẫn Cách làm menu cố định khi scroll chuột

  Cách làm menu cố định khi scroll chuột Floating menu thực sự không phải là một thủ thuật gì mới và ghê gớm lắm đâu. Nó có từ rất lâu rồi và cách dùng nó cũng thực sự không quá khó. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một floating menu cho website và áp dụng nó vào trong XenForo...
Top Bottom