floating sidebar

  1. T

    Tutorial 2x Sticky sidebar - Cố định Widget khi scroll chuột

    Vấn đề cố định widget ở cột bên phải khi cuộn chuột được nhiều người rất yêu thích từ XF 1 cho đến XF 2.2, demo sẽ là link ở chữ ký của mình (nếu được admin cho phép thì mình sẽ đăng link demo lên đây). Vì vậy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện điều này. * Với XF 1 Các bạn thực hiện...
Top Bottom