floating

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Notice Floating Width - Chiều rộng thông báo nổi cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Notice Floating Width - Chiều rộng thông báo nổi cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm style property để thay đổi độ rộng của thông báo nổi. Yêu cầu: XF 2.2+ Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Floating Menu - Menu nổi cho XenForo 2 2.2.1

  [OzzModz] Floating Menu - Menu nổi cho XenForo 2 2.2.1 Dễ dàng thêm menu nổi vào trang web XF2 của bạn. Tùy chỉnh bất kỳ liên kết/nút nào dựa trên tiêu chí người dùng và trang, đồng thời cho phép người dùng hiển thị/ẩn menu khỏi trang chi tiết tài khoản của họ. Sử dụng style properties, tùy...
 3. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Floating Menu - Menu nổi cho XenForo 2 2.1.4

  [OzzModz] Floating Menu - Menu nổi cho XenForo 2 2.1.4 Dễ dàng thêm menu nổi vào trang web XF2 của bạn. Tùy chỉnh bất kỳ liên kết/nút nào dựa trên tiêu chí người dùng và trang, đồng thời cho phép người dùng hiển thị/ẩn menu khỏi trang chi tiết tài khoản của họ. Sử dụng style properties, tùy...
 4. PVS

  Addon 2x Floating Menu (XF2) - Menu nổi cho XenForo 2

  Floating Menu (XF2) - Menu nổi cho XenForo 2 2.0.2 Dễ dàng thêm một menu nổi vào trang web XF2 của bạn. Sử dụng style properties, tùy chọn, quyền của nhóm người dùng, bạn cũng có thể tùy chỉnh và cá nhân hóa các nút. Quyền nhóm người dùng: Có thể thấy menu nổi Tùy chọn: Bật menu nổi Hiển...
 5. PVS

  Addon Floating Menu - Tạo trình đơn nổi

  Floating Menu - Tạo trình đơn nổi 1.2.3 Với add-on này bạn có thể dễ dàng tạo ra một trình đơn nổi với các item không giới hạn. Tính năng: Style Properties để tùy chỉnh bất kỳ điều gì Các options khác nhau để kiểm soát bất cứ điều gì Icon Picker cho các item trình đơn Usergroup Permission...
Top Bottom