follow

 1. PVS

  Addon 2x Remove follow - Loại bỏ theo dõi cho XenForo 2 1.4

  Remove follow - Loại bỏ theo dõi cho XenForo 2 1.4 Loại bỏ chức năng theo dõi. Loại bỏ các chức năng "Theo dõi" và "Nguồn cấp tin tức của bạn". Các thành viên của bạn sẽ thích có một diễn đàn dễ sử dụng hơn, ít lộn xộn hơn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x Remove follow - Loại bỏ theo dõi cho XenForo 2 1.3

  Remove follow - Loại bỏ theo dõi cho XenForo 2 1.3 Loại bỏ chức năng theo dõi. Loại bỏ các chức năng "Theo dõi" và "Nguồn cấp tin tức của bạn". Các thành viên của bạn sẽ thích có một diễn đàn dễ sử dụng hơn, ít lộn xộn hơn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.4

  [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.4 Thêm widget đang theo dõi và người theo dõi vào hồ sơ người dùng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.3

  [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.3 Thêm widget người dùng theo dõi. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Addon 2x [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.2

  [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.2 Thêm widget người dùng theo dõi. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Addon 2x Follow Permissions - Loại bỏ khả năng theo dõi các thành viên khác cho XenForo 2.2 1.1

  Follow Permissions - Loại bỏ khả năng theo dõi các thành viên khác cho XenForo 2.2 1.1 Đây là một add-on nhỏ bổ sung thêm một quyền. Quyền này cho phép quản trị viên thu hồi khả năng người dùng có thể sử dụng chức năng theo dõi. Điều này có thể hữu ích nếu người dùng đang lạm dụng chức năng...
 7. PVS

  Addon 2x [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.1

  [PN] FFW - Thêm widget người dùng theo dõi cho XenForo 2.2 1.0.1 Thêm widget người dùng theo dõi. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Auto Follow on Registration - Tự động theo dõi khi đăng ký XenForo 2

  [OzzModz] Auto Follow on Registration - Tự động theo dõi khi đăng ký XenForo 2 2.0.1 Add-on này cho phép bạn tự động theo dõi các thành viên mới của mình: khi bạn đăng ký, thành viên mới sẽ tự động trở thành người theo dõi của bạn và bạn sẽ nhận được cảnh báo. Nó cũng cho phép bạn theo dõi các...
 9. PVS

  Addon The Following Alerts - Cảnh báo theo dõi

  The Following Alerts - Cảnh báo theo dõi 1.1.2 Mô tả: Nhận cảnh báo từ những người bạn theo dõi. Điều này cũng như chúng ta xem diễn đàn thì nhận được thông báo từ đó. Và bây giờ điều này cũng có sẵn với mọi người (bạn theo dõi). Mặc dù nhận được cảnh báo từ đó, nhưng bạn có thể chọn nhận các...
Top Bottom