footer links

  1. PVS

    Addon 2x Footer links - Liên kết Footer cho XenForo 2 1.0

    Footer links - Liên kết Footer cho XenForo 2 1.0 Thêm quyền cho các liên kết footer khác nhau. Add-on này rất hữu ích nếu bạn không muốn hiển thị các liên kết trong footer cho những khách truy cập chưa đăng ký. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom