formatting

  1. PVS

    Addon 2x [MMO] Mentions Users Rich Formatting - Thêm định dạng phong phú khi đề cập người dùng cho XenForo 2

    [MMO] Mentions Users Rich Formatting - Thêm định dạng phong phú khi đề cập người dùng cho XenForo 2 2.1.2 Add-on này sẽ định dạng tên người dùng theo màu sắc của các nhóm của họ khi được đề cập trong các bài đăng trên diễn đàn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top