forum list tabs

 1. PVS

  Addon 2x [XFA] Forum List Tabs - Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2 2.2.0

  [XFA] Forum List Tabs - Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2 2.2.0 Danh sách diễn đàn của bạn trông đầy do số lượng lớn các diễn đàn hoặc bạn muốn hiển thị các chủ đề, diễn đàn đã xem, chủ đề của diễn đàn đã xem hoặc chủ đề đã xem? Add-on này là giải pháp của bạn! Dễ dàng cấu hình, nó...
 2. PVS

  Addon 2x [XFA] Forum List Tabs - Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2 2.1.0

  [XFA] Forum List Tabs - Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2 2.1.0 Danh sách diễn đàn của bạn trông đầy do số lượng lớn các diễn đàn hoặc bạn muốn hiển thị các chủ đề, diễn đàn đã xem, chủ đề của diễn đàn đã xem hoặc chủ đề đã xem? Add-on này là giải pháp của bạn! Dễ dàng cấu hình, nó...
 3. PVS

  Addon 2x [J] Forum List Tabs - Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2 1.3.10

  [J] Forum List Tabs - Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2 1.3.10 Add-on này thêm tùy chọn để thêm các chuyên mục diễn đàn vào các tab trong danh sách diễn đàn chính. Trang Option Trang chỉnh sửa Category Trang Forum List: Style mặc định Style Ui.X Style Edge Chúc các bạn...
 4. PVS

  Addon 2x [XFA] Forum List Tabs - Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2

  [XFA] Forum List Tabs - Hiển thị Forum List dạng tab cho XenForo 2 1.0.3 Dễ dàng cấu hình, nó cho phép bạn sắp xếp các chuyên mục của bạn thành nhiều tab như bạn muốn. Tính năng, đặc điểm Không giới hạn số lượng tab Dễ dàng tạo, chỉnh sửa, xóa, sắp xếp lại tab nhờ vài cú nhấp chuột Cấu...
Top Bottom