forum logo

  1. PVS

    Addon 2x [SVG] Forum logo - Tùy chỉnh logo cho XenForo 2

    [SVG] Forum logo - Tùy chỉnh logo cho XenForo 2 2.1.7.1 Add-on này cho phép bạn thêm một văn bản slogan logo cho XenForo 2. Tính năng: Khả năng thêm logo bằng văn bản (nếu được chỉ định, hình ảnh sẽ không được hiển thị); Khả năng thêm một slogan bằng văn bản (sẽ được hiển thị với một hình...
Top Bottom