forum moderators

 1. PVS

  Addon 2x Forum moderators (AndyB) - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2 2.2

  Forum moderators (AndyB) - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2 2.2 Hiển thị Moderator diễn đàn khi xem diễn đàn. Quyền của nhóm người dùng: Thông thường, nhóm người dùng đã đăng ký được đặt thành Yes. Hỏi và Đáp: Hỏi: Moderator được hiển thị hai lần, tại sao lại như vậy? A: Điều này...
 2. PVS

  Addon 2x [BS] Forum moderators - Thêm widget Moderator diễn đàn cho XenForo 2 1.0.1

  [BS] Forum moderators - Thêm widget Moderator diễn đàn cho XenForo 2 1.0.1 Widget để hiển thị các moderator của diễn đàn. Để hiển thị chính xác các widget, tham số context-forum phải được truyền cho nó. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Addon 2x Forum moderators (AndyB) - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2 2.1

  Forum moderators (AndyB) - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2 2.1 Hiển thị Moderator diễn đàn khi xem diễn đàn. Quyền của nhóm người dùng: Thông thường, nhóm người dùng đã đăng ký được đặt thành Yes. Hỏi và Đáp: Hỏi: Moderator được hiển thị hai lần, tại sao lại như vậy? A: Điều này...
 4. PVS

  Addon 2x Forum moderators (AndyB) - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2 2.0

  Forum moderators (AndyB) - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2 2.0 Hiển thị Moderator diễn đàn khi xem diễn đàn. Quyền của nhóm người dùng: Thông thường, nhóm người dùng đã đăng ký được đặt thành Yes. Hỏi và Đáp: Hỏi: Moderator được hiển thị hai lần, tại sao lại như vậy? A: Điều này...
 5. PVS

  Addon 2x Forum moderators (AndyB) - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2 1.8

  Forum moderators (AndyB) - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2 1.8 Hiển thị Moderator diễn đàn khi xem diễn đàn. Quyền của nhóm người dùng: Thông thường, nhóm người dùng đã đăng ký được đặt thành Yes. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 6. PVS

  Addon 2x [BS] Forum moderators - Thêm widget Moderator diễn đàn cho XenForo 2

  [BS] Forum moderators - Thêm widget Moderator diễn đàn cho XenForo 2 1.0.0a Widget để hiển thị các moderator của diễn đàn. Để hiển thị chính xác các widget, tham số context-forum phải được truyền cho nó. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Addon 2x Forum moderators (AndyB) - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2

  Forum moderators (AndyB) - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2 1.4 Hiển thị Moderator diễn đàn khi xem diễn đàn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 8. PVS

  Addon 2x Forum Moderators - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2

  Forum Moderators - Hiển thị Moderator diễn đàn cho XenForo 2 2.1.1 Add-on sẽ hiển thị các Moderator của diễn đàn trong 1 popup. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 9. PVS

  Language German translation of Forum Moderators - Bản dịch tiếng Đức cho Forum Moderators

  German translation of Forum Moderators - Bản dịch tiếng Đức cho Forum Moderators 2.9 Đây là bản dịch tiếng Đức cho Forum Moderators. Vì vậy cần cài đặt add-on Forum Moderators trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đức Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >...
Top Bottom