forum prefix filter block

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Forum Prefix Filter Block - Thêm block lọc tiền tố diễn đàn cho XenForo 2

    [OzzModz] Forum Prefix Filter Block - Thêm block lọc tiền tố diễn đàn cho XenForo 2 2.0.1 Addon nhỏ hiển thị các tiền tố có sẵn trong diễn đàn trong một block đẹp. Nhấp vào bất kỳ tiền tố nào sẽ lọc các chủ đề theo tiền tố đó. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom