forum statistics

 1. PVS

  Addon 2x [XTR] Forum statistics - Thống kê diễn đàn cho XenForo 2.2 1.0.1

  [XTR] Forum statistics - Thống kê diễn đàn cho XenForo 2.2 1.0.1 Add-on này cho phép bạn đánh dấu số liệu thống kê diễn đàn trên trang web của mình trong các cột có tông màu khác nhau. Lưu ý: Thống kê này chỉ hoạt động cùng với thống kê tiêu chuẩn của diễn đàn XenForo. Chúc các bạn thành...
 2. PVS

  Tutorial 2x Tiled view of forum statistics - Chế độ xem Tiled cho thống kê diễn đàn của XenForo 2

  Tiled view of forum statistics - Chế độ xem Tiled cho thống kê diễn đàn của XenForo 2 Đầu tiên, chuyển vị trí của widget thống kê sang bên dưới hoặc phía trên danh sách các node, vì đoạn code chỉ phù hợp cho các vị trí đó. Thêm vào extra.less...
 3. M

  Sửa widgets Forum Statistic thống kê bị sai(đứng im luôn)

  Tình hình là tự nhiên 2 ngày nay, cái Forum Statistics bên side bar của mình nó đứng im luôn: kể cả bài viêt và thành viên cũng đều tăng lên. Mình chỉnh đủ chỗ, từ tool đến widgets mà cũng không thay đổi gì. Thiệt rầu hết sức, vô xem lại thành viên thì số lượng thành viên xác minh thành công...
Top Bottom