forum view count

  1. PVS

    Addon 2x [BS] Forum view count - Đếm lượt xem diễn đàn cho XenForo 2

    [BS] Forum view count - Đếm lượt xem diễn đàn cho XenForo 2 1.0.0 Patch 2 Tính năng: Hiển thị tổng của tất cả các lượt xem chủ đề trong diễn đàn. Hiển thị tổng số lượt xem trong widget thống kê diễn đàn Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top