frameworks ios

  1. PVS

    Tuyển dụng Công Ty TNHH Interchina Management Việt Nam tuyển dụng nhanh Senior IOS Application Developer

    Công Ty TNHH Interchina Management Việt Nam tuyển dụng nhanh Senior IOS Application Developer KHU VỰC: HỒ CHÍ MINH CẤP BẬC: Nhân viên KỸ NĂNG: Frameworks iOS, Swiff, Công Nghệ Thông Tin NGÔN NGỮ TRÌNH BÀY HỒ SƠ: Bất kỳ MỨC LƯƠNG: Tới $2000 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Cùng với team chịu trách nhiệm phát...
Top Bottom